Samsung DeX 1.0.0.74

Samsung DeX 1.0.0.74

Samsung Electronics Co., Ltd. – Shareware –

Tổng quan

Samsung DeX là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Samsung Electronics Co., Ltd..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 503 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Samsung DeX là 1.0.0.74, phát hành vào ngày 06/01/2020. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 05/09/2019. Phiên bản phổ biến nhất là 1.0.0.74, được sử dụng bởi 88 % trong tất cả các cài đặt.

Samsung DeX đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Samsung DeX Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Samsung DeX!

Cài đặt

người sử dụng 503 UpdateStar có Samsung DeX cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản